odnswp@swp.org.pl

Course Full With Left Sidebar

Condimentum Cursus Lorem Parturient
Nauczyciel lub TwórcaKatarzyna Czyżycka
Typ publikacjiLekcja online
Zapisanych użytkowników14
CenaOczywiście bezpłatne!

Po prostu po polsku

Anna Seretny, Magdalena Dębowska, Joanna Krzeszowska – Tambor, Maria Marchwiński, Weronika Mielewczyk, Alicja Nawara, Magdalena Piasta, Dorota Połatyńska, Katarzyna Władyka, Halina Żurawski. Czytanie odgrywa ważną rolę w procesie opanowywania języka, gdyż dzięki niemu uczniowie poznają nowe słowa, przez co utrwalają się w ich pamięci rozmaite połączenia wyrazowe. Rosną również...
Learn More
Nauczyciel lub TwórcaKatarzyna Czyżycka
Typ publikacjiLekcja online
Zapisanych użytkowników9
CenaOczywiście bezpłatne!

Biało – Czerwoni, gramy razem!

Z recenzji prof. W. Miodunki: Pomysł przygotowania Pakietu edukacyjnego dla dzieci polskiego pochodzenia z Ameryki Łacińskiej godzien jest uwagi i pochwały. Uwagi z tego względu, że nigdy wcześniej nie zajmowano się dziećmi i młodzieżą z Ameryki Łacińskiej. Polska polityka edukacyjna skierowana do Polonii była skoncentrowana na Ameryce, czyli USA...
Learn More
Nauczyciel lub TwórcaKatarzyna Czyżycka
Typ publikacjiLekcja online
Zapisanych użytkowników2
CenaOczywiście bezpłatne!

W sercu Biało – Czerwoni

Z recenzji prof. A. Dunin – Dudkowskiej: Przedstawiona do recenzji publikacja jest podręcznikiem dla młodzieży w wieku 15-16 lat, uczącej się języka polskiego jako odziedziczonego na poziomie A1 w Brazylii i Argentynie. Do książki dołączony został cenny poradnik metodyczny dla nauczycieli i nagrania do wiczeń na rozumienie ze słuchu....
Learn More
Nauczyciel lub TwórcaKatarzyna Czyżycka
Typ publikacjiLekcja online
Zapisanych użytkowników3
CenaOczywiście bezpłatne!

Emi i Maks

W oświatowych środowiskach polonijnych bardzo dużo mówi się o konieczności wprowadzania podręczników przystosowanych do realiów, w jakich żyją polonijni uczniowie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii uwzględniło potrzeby tej grupy uczniów, tworząc pakiet edukacyjny „Emi i Maks”, co było możliwe dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej...
Learn More
Nauczyciel lub TwórcaKatarzyna Czyżycka
Typ publikacjiLekcja online
Zapisanych użytkowników20
CenaOczywiście bezpłatne!

Język polski bez granic

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 i w 2019 roku, a w 2020 w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt „Opracowanie podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum...
Learn More
Nauczyciel lub TwórcaKatarzyna Czyżycka
Typ publikacjiLekcja online
Zapisanych użytkowników3
CenaOczywiście bezpłatne!

Dawniej to było

Internetowy pakiet edukacyjny pn. „Dawniej to było”, to kompleksowe działanie mające na celu wsparcie procesu nauczania oraz popularyzację historii Polski. Jego podstawowymi odbiorcami są uczniowie szkół polonijnych i polskich poza granicami Polski – głównie szkół weekendowych. Pakiet ma również pomóc w popularyzowaniu historii Polski wśród Polonii na całym świecie....
Learn More