Nauczyciel lub TwórcaKatarzyna Czyżycka
Typ publikacjiLekcja online
Zapisanych użytkowników2
CenaOczywiście bezpłatne!

Z recenzji prof. A. Dunin – Dudkowskiej: Przedstawiona do recenzji publikacja jest podręcznikiem dla młodzieży w wieku 15-16 lat, uczącej się języka polskiego jako odziedziczonego na poziomie A1 w Brazylii i Argentynie. Do książki dołączony został cenny poradnik metodyczny dla nauczycieli i nagrania do wiczeń na rozumienie ze słuchu. Już sam tytuł sugeruje, że głównym celem tej publikacji jest podtrzymanie poczucia polskości wśród młodych Polonusów, umożliwienie im poznania Polski, jej tradycji i języka polskiego znanego dotychczas głównie z domu rodzinnego oraz utrwalanie ich tożsamości i poczucia dumy narodowej. Podręcznik jest głęboko zanurzony w polskim środowisku kulturowym, a przedstawione zagadnienia w tym zakresie obejmują wiele ważnych dla Polaków treści historycznych, patriotycznych i religijnych. Autorki nawiązują do realiów życia w krajach Ameryki Południowej, co dodatkowo podnosi atrakcyjność recenzowanej pozycji wydawniczej i bez wątpienia zwiększy zainteresowanie uczniów proponowaną problematyką. Należy jednak zaznaczyć, że bogactwo materiału kulturowego sprawia, że materiał językowy zaproponowany w podręczniku wielokrotnie wykracza poza słownictwo i konstrukcje gramatyczne przewidziane na poziom A1 w programach do nauki języka polskiego jako obcego. Stanowi to duże wyzwanie zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela, od którego zależeć będzie umiejętne wyjaśnienie czy uzupełnienie tych ważnych treści dydaktycznych.

Sekcja 1W sercu Biało - Czerwoni
Lektura 1Co słychać?Przeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 2Początki państwa polskiegoPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 3To już wiemPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 4O nich uczymy się w szkolePrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 5Mądry naukowiec i zdolny artystaPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 6To już wiemPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 7Rano w góry, wieczorem nad morzePrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 8Podróże małe i dużePrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 9To już wiemPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 10Dynastie i rodzinyPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 11Nie szata zdobi człowiekaPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 12Czym chata bogataPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 13To już wiemPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 14Boże NarodzeniePrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 15WielkanocPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 16To już wiemPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 17Miesiące i godzinyPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:
Lektura 18PogodaPrzeczytaj

Miejsce na Twoje notatki lub pracę z nauczycielem:

Zostaw komentarz!