odnswp@swp.org.pl

Nagrania “Język polski bez granic” – A1 cz.1.

lekcja 1, ćw. 1a
lekcja 1, ćw. 1c
lekcja 1, ćw. 2
lekcja 1, ćw. 3a
lekcja 1, ćw. 7a
lekcja 1, ćw. 7c
leckja 1, ćw. 8a
lekcja 1, ćw. 9a
lekcja 2, ćw. 1a
lekcja 2, ćw. 2a
lekcja 2, ćw. 5a
lekcja 2, ćw. 7a
lekcja 2, ćw. 7c
lekcja 2, ćw. 8a
lekcja 2, ćw. 11a
lekcja 2, ćw. 11c
lekcja 2, ćw. 11d
lekcja 3, ćw. 1a
lekcja 3, ćw 7a-A
lekcja 3, ćw 7a-B
lekcja 3, ćw. 8a
lekcja 3, ćw. 10a
lekcja 5, ćw. 1a
lekcja 5, ćw. 2a
lekcja 5, ćw. 10
lekcja 5, ćw. 13a
lekcja 5, ćw. 14a
lekcja 5, ćw. 14c
lekcja 5, ćw. 14d
lekcja 6, ćw. 1a
lekcja 6, ćw. 3a
lekcja 6, ćw. 10a
lekcja 7, ćw. 1a
lekcja 7, ćw. 13a
lekcja 7, ćw. 17a
lekcja 9, ćw. 1a
lekcja 9, ćw. 7a
lekcja 9, ćw. 7d
lekcja 9, ćw. 11
lekcja 9, ćw. 13
lekcja 10, ćw. 1a
lekcja 10, ćw. 5b
lekcja 10, ćw. 15a
lekcja 10, ćw. 18a
lekcja 10, ćw. 18d
lekcja 11, ćw. 1a
lekcja 11, ćw. 12a
lekcja 11, ćw. 14
fonetyka, lekcja 2, ćw. I
fonetyka, lekcja 2, ćw. II
fonetyka, lekcja 2, ćw. III
fonetyka, lekcja 3, ćw. I
fonetyka, lekcja 3, ćw. II
fonetyka, lekcja 5, ćw. I
fonetyka, lekcja 5, ćw. II
fonetyka, lekcja 6, ćw. I
fonetyka, lekcja 6, ćw. II
fonetyka, lekcja 6, ćw. III
fonetyka, lekcja 7, ćw. I
fonetyka, lekcja 7, ćw. II
fonetyka, lekcja 7, ćw. III
fonetyka, lekcja 9, ćw. I
fonetyka, lekcja 9, ćw. II
fonetyka, lekcja 10, ćw. I
fonetyka, lekcja 10, ćw. II
fonetyka, lekcja 11, ćw. I
fonetyka, lekcja 11, ćw. II