odnswp@swp.org.pl

Nagrania “Język polski bez granic” A2 cz.1.

lekcja 2, ćw. 4c
lekcja 3, ćw. 5
lekcja 3, ćw. 10a
lekcja 3, ćw. 10b
lekcja 3, ćw. 11a
lekcja 3, ćw. 13a
lekcja 3, ćw. 13c
lekcja 5, ćw. 8a
lekcja 5, ćw. 13a
lekcja 6, ćw. 3c
lekcja 6, ćw. 6a
lekcja 7, ćw. 8
lekcja 7, ćw. 9a
lekcja 9, ćw. 3b
lekcja 9, ćw. 7a
lekcja 9, ćw.16a
lekcja 10, ćw. 2f
lekcja 11, ćw. 4a
lekcja 13, ćw. 4a
fonetyka, lekcja 1, ćw. I
fonetyka, lekcja 1, ćw. II
fonetyka, lekcja 1, ćw. III
fonetyka, lekcja 2, ćw. IV
fonetyka, lekcja 2, ćw. V
fonetyka, lekcja 3, ćw. I
fonetyka, lekcja 3, ćw. II
fonetyka, lekcja 5, ćw. II
fonetyka, lekcja 6, ćw. I
fonetyka, lekcja 7, ćw. I
fonetyka, lekcja 9, ćw. I
fonetyka, lekcja 10, ćw. I
fonetyka, lekcja 11, ćw. I