odnswp@swp.org.pl

Po prostu po polsku – adaptacja tekstów literackich dla klas IV – VI

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Anna Seretny, Magdalena Dębowska, Joanna Krzeszowska – Tambor, Maria Marchwiński, Weronika Mielewczyk, Alicja Nawara, Magdalena Piasta, Dorota Połatyńska, Katarzyna Władyka, Halina Żurawski.

Pobierz książkę (klik)

Czytanie odgrywa ważną rolę w procesie opanowywania języka, gdyż dzięki niemu uczniowie poznają nowe słowa, przez co utrwalają się w ich pamięci rozmaite połączenia wyrazowe. Rosną również ich umiejętności czytelnicze, poszerzają się horyzonty poznawcze i myślowe, zmienia się wrażliwość. Nie od dziś wiadomo, że kto czyta dużo, czyta sprawniej, wie więcej, odczuwa głębiej.

W szkole polonijnej ze względu na specyfikę nauczania ważna i pożądana na lekcjach jest obecność tekstów kultury. Lektury przewidziane dla dzieci w wersji oryginalnej są jednak często dla nich za trudne, a w związku z tym niedostępne. Kompetencje dwujęzycznych uczniów szkół polonijnych są bowiem inne niż ich jednojęzycznych rówieśników w Polsce, ale lektury czytają podobne. Kontakt z nimi gasi ich entuzjazm, a niekiedy bywa nawet źródłem frustracji.

W trosce o językowy rozwój dzieci, by zachęcić je do czytania w języku polskim, a nie do niego zniechęcać, przygotowałyśmy dla nich lektury w wersji uproszczonej. Adaptacje tekstów są znane w glottodydaktyce od dziesięcioleci, a choć uproszczeń dokonuje się w nich z myślą przede wszystkim o uczących się języka obcego, to przecież polszczyzna jako język odziedziczony jest tylko po części dla uczniów rodzima, po części zaś pozostaje obca.

Po prostu po polsku to wybór ze zbioru lektur dla klas IV-VI przewidzianych w podstawie programowej dla szkół polskich poza Polską. Powstał z myślą o uczniach oraz stanowi odpowiedź na prośby nauczycieli, którzy często wyrażali zaniepokojenie o językowy dobrostan swoich podopiecznych. Przygotował go zespół nauczycielek języka polskiego jako odziedziczonego, którym dobrze znane są potrzeby, bolączki i możliwości dwujęzycznych uczniów. Zadaniem podręcznika Po prostu po polsku jest więc w sposób przyjazny, tj. dostosowany do ich możliwości, przybliżać im dzieła i przekazy literatury polskiej.

Teksty, by dobrze spełniały swoją dydaktyczną funkcję, muszą być dla czytelnika dostępne, a tak właśnie może stać się za sprawą adaptacji. Uczniowie dzięki lekturze wersji uproszczonych będą mogli wgłębić się w sens przekazywanych treści. Uproszczony język lektur ma pomóc otwierać szerzej drzwi do świata literatury polskiej, sprawiać, że stanie się możliwa w odbiorze. Językowa przystępność tekstów kultury często działa też motywująco: czytanie bez trudności daje uczniom poczucie sukcesu, to zaś zachęca ich do wysiłku, który owocuje lepszą znajomością języka.

W zbiorze Po prostu po polsku znalazły się 22 teksty, w tym 15 utworów z klasyki poezji polskiej dla dzieci. Teksty napisane prozą zamieszczamy jedynie w formie adaptacji, natomiast uproszczonym tekstom poetyckim zawsze towarzyszą oryginalne, które warto z uczniami odczytać na koniec lekcji, gdy zrozumiawszy już treść i przesłanie, będą mogli skupić się wyłącznie na ich brzmieniu. Uproszczenie nigdy nie zastąpi oryginału, ma jedynie sprawić, że stanie się on przyjaźniejszy w odbiorze.

Słowa, które wydawały nam się trudne dla uczniów w tym wieku, są zawsze wytłuszczone, część z nich także jest podświetlona. Znaczenia pierwszych słów zostały wyjaśnione za pomocą definicji słownych: znajdują się one obok tekstu lub w słowniczku poniżej niego. Znaczenia drugich przybliżamy za pomocą obrazków z podpisem umieszczonych obok wytłuszczonego i podświetlonego w tekście słowa. Gwiazdka przy wyrazie oznacza, że jego znajomość jest niezbędna dla zrozumienia treści tekstu, lecz niekoniecznie musi stać się częścią aktywnego słownika uczniów. Pozostałe wyrazy powinni zapamiętać.

Mamy nadzieję, że czytanie tekstów zebranych w podręczniku Po prostu po polsku przyniesie uczniom wiele przyjemności i satysfakcji, a uczącym ułatwi codzienną pracę.
Autorki