odnswp@swp.org.pl

Emi i Maks w podróży

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Pobierz Emi i Maks w podróży

Jest to kontynuacja pakietu z zeszłego roku, w którym dzieci uczyły się czytać i pisać. Osią podręcznika rok temu był kalendarz, wszystkie treści ćwiczeń w kalendarzu odnosiły się do kultury. W tym roku utrwalamy czytanie, kształcimy umiejętność rozumienia ze słuchu, ale osią są podróże po Polsce, po znanych, ale również bardzo nieznanych miejscach np. Wojtyszki pod Sieradzem.
Głównie bohaterowie to Emilka (Emi), która jest córką w rodzinie mieszanej polsko – irlandzkiej (urodzila się w Irlandii) oraz Maks, który urodził i wychowywał do tej pory w Polsce, rok temu przeniósł się do Irlandii. To Maks jest reprezentantem polskiej kultury, ale rozmowy dzieci skupiają się na własnie polskiej kulturze (w tym wiadomościach przekazywanych przez starsze pokolenia – są pokazywni w opowiadaniach, mailach etc).
Schemat lekcji.
Każdą lekcję otwiera scenka, na której graficznie przedstawione są jakieś miejsca. Dzieci rozmawiają o tym miejscu (luźna rozmowa, w której zaciekawiają tematem odbiorcę).
Pod dialogiem jest klisza ze zdjęciami przedstawiająca najważniejsze miejsca/zabytki danego regionu/miasta/tematu.
Następnie jest czytanka i ćwiczenia na rozumienie tekstu przeczytanego właśnie. Kolejne ćwiczenia (na prawej stronie rozkładówki) mają za zadanie rozwijać kompetencje rozwijania tekstu czytanego i słuchanego. Dopełnieniem materiału w podręczniku są ćwiczenia, w dodatku we wskazówkach autorki zawarły propozycję kolejności wykonywania ćwiczeń z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
Znajdują się tam luźne propozycje ćwiczeń, zabaw aktywizujących itp.
Celem autorek było przekazanie wiedzy o geografii, historii i kulturze polskiej w atrakcyjnej i przyswajalnej dla dzieci formie. Kolejnym celem niemniej ważnym jest budowanie tożsamości polskiej w dzieciach polskich emigrantów i poczucia przynaleźności do narodu polskiego. Ważne jest także poczucie dumy z bycia Polakiem.
Podręcznik składa się z 30 jednostek lekcyjnych przewidzianych na rok szkolny w szkole polonijnej w Irlandii.