odnswp@swp.org.pl

Emi i Maks w polskiej szkole – zeszyty ćwiczeń

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Pobierz:

Emi i Maks w polskiej szkole – z.ćwiczeń cz.1.

Emi i Maks w polskiej szkole – z.ćwiczeń cz.2.

Emi i Maks w polskiej szkole – z.ćwiczeń cz.3.

W oświatowych środowiskach polonijnych bardzo dużo mówi się o konieczności wprowadzania podręczników przystosowanych do realiów, w jakich żyją polonijni uczniowie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii uwzględniło potrzeby tej grupy uczniów, tworząc pakiet edukacyjny „Emi i Maks w polskiej szkole”, co było możliwe dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pakiet materiałów „Emi i Maks w polskiej szkole” składa się z podręcznika, ćwiczeń (podzielonych na trzy części) oraz przewodnika dla nauczyciela. Publikacja jest kierowana do uczniów klas początkujących, którzy poznają język i kulturę polską podczas zajęć prowadzonych w polskiej szkole w Irlandii oraz ich nauczycieli i rodziców.

Jej pierwszym celem jest pomoc w opanowaniu artykulacji polskich głosek i sylab, w wykształceniu słuchu fonemowego, poznaniu polskiego alfabetu, a także w nauce dzielenia wyrazu na sylaby, co stanowi etapy zdobywania przez uczniów umiejętności czytania w języku polskim.

Drugi cel to wprowadzenie uczniów w świat polskiej kultury. W materiale dla ucznia znajdują się wyłącznie ćwiczenia, dlatego szczególną rolą nauczyciela lub rodzica jest przeczytanie osobie uczącej się poleceń, które znajdują się w dodatkowym materiale zamieszczonym na niniejszej stronie.