odnswp@swp.org.pl

Język polski bez granic poziom A2 cz.2.

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Pobierz podręcznik Język polski bez granic

Nagrania

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowało w 2020 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VIII do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przez SWP oraz Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.