odnswp@swp.org.pl

Język Polski bez Granic, poziom A1 część 2.

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Pobierz
Podręcznik Język Polski bez Granic, A1 cz.2.(PDF)

Nagrania

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Podręcznik to druga pozycja z serii pomocy dydaktycznych pod tytułem Język polski bez granic. Książka adresowana jest do dzieci znających już podstawy języka polskiego i do końca realizuje drugą część programu nauczania przewidzianego na poziom A1 (pierwsza część została zrealizowana w podręczniku do kl. V).

Podręcznik składa się z 14 lekcji: 9 lekcji podstawowych (obejmujących 11 obszarów tematycznych przewidzianych dla poziomu A1); 3 lekcji powtórzeniowych oraz 2 lekcji dotyczących polskich tradycji.

Książka dostosowana jest do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 11–12 lat. Wykorzystano w niej podobieństwa pomiędzy językami polskim i ukraińskim, dlatego teksty pojawiające się w poszczególnych lekcjach zawierają niekiedy słownictwo i konstrukcje gramatyczne wcześniej niewprowadzone, jednak możliwe do zrozumienia ze względu na bliskość języków.

 

Poszczególne jednostki lekcyjne zbudowane są według stałego schematu, zawierającego materiały służące rozwijaniu wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania. W każdej lekcji znajdują się ćwiczenia wprowadzające nową leksykę, tabele i wykresy prezentujące zagadnienia gramatyczne, blog zatytułowany Dominik pisze, a także, szczególnie atrakcyjne dla młodego odbiorcy, wiersze, piosenki, krzyżówki czy rebusy. Na końcu każdej jednostki zamieszczony został projekt, pozwalający na integrację sprawności językowych z innymi sprawnościami, a także kącik fonetycznoortograficzny poświęcony zagadnieniom szczególnie trudnym dla uczniów z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim. Ćwiczenia fonetyczno-ortograficzne mogą być wykonywane wielokrotnie i w dowolnym momencie procesu nauczania.