odnswp@swp.org.pl

Język Polski bez Granic, poziom A2, część 1.

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Pobierz Podręcznik Język Polski bez Granic, poziom A2 część 1 (PDF)

Nagrania

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VII i VIII do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu A2 (cz. I) (klasa VII) są:
a) Róża Ciesielska – Musameh z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
b) Kamila Kwiatkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
c) Grażyna Przechodzka z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
d) Agnieszka Roczniak z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
e) Maria Zielińska z Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.