odnswp@swp.org.pl

Język Polski bez Granic, poziom A1 część 1.

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Pobierz Podręcznik Język Polski bez Granic, poziom A1, część 1 (PDF)

Nagrania

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy V i XI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu A1 (klasa V) są:
a) Róża Ciesielska – Musameh z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
b) Kamila Kwiatkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
c) Maria Maćkowicz – dyrektor biura Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.