odnswp@swp.org.pl

Język Polski bez Granic, poziom B2

Informacja o projekcie

Opis Projektu

Pobierz Podręcznik Język Polski bez Granic, poziom B2(PDF)

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy V i XI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. Podręcznik został przygotowany dla klas ukraińskich, ale mamy pewność, że także nauczyciele w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Australii oraz pozostałych kontynentach skorzystają z tego źródła.

Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu B2 (klasa XI) są:

a) Barbara Guziuk – Świca z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
b) dr Grażyna Przechodzka z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
c) Agnieszka Roczniak z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
d) Maria Zielińska – nauczyciel konsultant Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno – Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.